TURISTICKÉ CÍLE

OLBRAMOVICE

Obec je uvedena v seznamu obcí olomouckého biskupství z roku 1063. Roku 1321 obec vlastnil Jindřich z Lipé. V roce 1436 byly Olbramovice povýšeny na městečko a byly jim přiděleny dva výroční trhy. Třetí trh byl městečku přidělen za Maxmiliána II. roku 1576. Dalším významným právem, které obec roku 1440 získala, bylo právo hrdelní. Hrdelní soud zde trval až do roku 1729, kdy byl z nařízení císaře Karla VI. zrušen a obec byla přičleněna k hrdelnímu soudu v Moravském Krumlově. Obyvatelstvo bylo převážně německé. Vinařství v obci má svou tradici, o čemž svědčí listiny uložené ve znojemském archívu.

ZÁMEK BOHUTICE

Nevelký zámek se nachází v obci Bohutice, 4 km od Olbramovic. Zámek je dvoukřídlá dvoupatrová stavba. Jeho největší pozoruhodností jsou arkádové ochozy ve všech podlažích na jižní straně hlavního renesančního křídla. V přízemí nesou arkády štíhlé pískovcové pilíře, v patrech pak toskánské sloupy. V zámku v Bohuticích je umístěna jedinečná kulturní památka Expozice křížové cesty.

ČERTOVA DÍRA VEDROVICE

Nedaleko Vedrovic strmí v lese vysoké, rozervané skály, v nichž nahoře je díra, kde prý sídlí čert. Divně sténávaly ty vedrovské skály, jako by nějaká tíže je tlačila. A věru byla to tíže nemalá, tíže podzemská - tlačilo je - rač nás Pán Bůh chránit - tělo čertovo.

KLÁŠTER ROSA COELI DOLNÍ KOUNICE

Dolní Kounice jsou od nás vzdáleny 14 km. Jsou starobylou obcí, jejíž původ se odvíjí od nejstaršího ženského kláštera na Moravě (1181), přesněji od kláštera premonstrátek zvaného Rosa Coeli (Růže nebes). Klášter byl roku 1420 za husitských válek vypálen a v roce 1526 byl zrušen docela. Po zániku kláštera se pod vlivem nedalekých husitských Ivančic do Dolních Kounic rozšířily sekty novokřtěnců, českých bratrů a valdenských.

MORAVSKÝ KRUMLOV

V Moravském Krumlově stojí za vidění dochované úseky hradeb s baštami, renesanční Knížecí dům, kde sídlí muzeum a galerie, areál bývalého kláštera s kostelem sv. Bartoloměje a renesanční zámek s arkádami, kde byla více než 60 let a znovu od léta 2020 bude, vystavena Slovanská epopej Alfonse Muchy. Jihozápadně od centra města leží židovský hřbitov, na vysokém skalnatém ostrohu východně od města stojí barokní poutní kaple sv. Floriána se čtyřmi nárožními věžemi.

NOVÉ MLÝNY

Vodní dílo Nové Mlýny je kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy na jihu Moravy, na rozhraní okresů Břeclav a Brno-venkov. Nazývá se podle stejnojmenné osady pod poslední hrází. Nádrže byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Hlavním důvodem výstavby byly plány socialistického hospodářství na rozsáhlé systémy zavlažovacích kanálů.

ZÁMEK DUKOVANY

Malebný Zámek Dukovany se nachází ve stejnojmenné obci v okrese Třebíč. Sály jsou zdobené freskami. Kolem zámku je krásný anglický park. V bočních křídlech se nachází nově zrekonstruovaná restaurace. Během celého roku je možné navštívit také hraběnčiny komnaty, kde probíhají prohlídky s průvodcem 

MIKULOVSKÝ ZÁMEK

Silueta mohutného zámku je v krajině Pálavy viditelná už z dáli. K nejzajímavějším součástem zámku patří zámecká knihovna a sál předků. Nyní je zámek sídlem Regionálního muzea v Mikulově a naleznete zde hned několik zajímavých expozic. Např. expozici vinařství v zámeckém sklepě. Zámecká zahrada v Mikulově je jedním z největších zahradních areálů hradního typu České republiky.

DÍVČÍ HRAD DĚVIČKY

Zřícenina gotického královského hradu Děvičky je jednou z výrazných dominant Pálavských vrchů. Hrad se nachází západně od obce Pavlov na příkré, ze tří stran nepřístupné skále, asi 1 km od nejvyššího vrchu Pálavy, Děvína. Před hradem stojí tři skalní útesy. Jsou to podle pověsti zkamenělé dívky. Odtud pochází i název hradu. Po náročnějším výstupu se vám objeví krásné výhledy do okolí.

SVATÝ KOPEČEK

Jedním z kopců Pavlovských vrchů a zároveň jednou z výrazných dominant Mikulova je Svatý kopeček (363 m n. m.) - původním názvem Tanzberg. Na kopci se nachází kostel sv. Šebestiána, zvonice a křížová cesta. Svatý Kopeček je významným poutním místem. Na Svatém kopečku se nalézá množství zákonem chráněných druhů rostlin, proto byl v roce 1946 vyhlášen botanickou rezervací a od roku 1992 přírodní rezervací.

CYKLODEN NA MORAVSKOKRUMLOVSKU

Celková trasa Moravský Krumlov - Vedrovice - Kubšice - Šumice - Olbramovice - Bohutice - Miroslav - Miroslavské Knínice - Lesonice Moravský Krumlov měří 46 km. Od označníku cyklotras před zámkem v Moravském Krumlově stoupáme po silnici kolem zámeckého parku a židovského hřbitova. Na kruhovém objezdu pokračujeme ulicí Znojemská po cyklotrase č. 5009 na konec města. Pokračujeme po silniční komunikaci kolem Týnského rybníku stále po cyklotrase č. 5009. Na nejbližší křižovatce odbočíme vlevo, držíme se trasy č. 5009. Na další křižovatce (Lesonice-Dobelice) odbočíme opět vlevo - trasa č. 5006 a pokračujeme po silnici č. 396 k žst. Rakšice. Po podjetí žel. viaduktu opustíme cyklotrasu č. 5006 a jedeme rovně po Vinařské stezce Znojemská do obce Vedrovice. Z Vedrovic pokračujeme stále po trase s logem Vinařská stezka znojemská do obcí Kubšice, Šumice a odtud do městysu Olbramovice .Z Olbramovic jedeme stále po Vinařské stezce znojemské do obce Bohutice Z Bohutic pokračujeme po cyklotrase č. 5006 do města Miroslav Z Miroslavi pokračujeme po cyklotrase č. 5009 přes obce Miroslavské Knínice a Lesonice zpět kolem Týnského rybníka do výchozího místa v Moravském Krumlově.